انجام تست PCR در زمان همه گیری کرونا

انجام تست PCR در زمان همه گیری کرونا

انجام تست PCR در زمان همه گیری کرونا

با توجه به همه گیری ویروس کرونا و ارتباط تنگاتنگ پرسنل این شرکت با کسبه و مردم، با تصمیم مدیریت و همکاری مرکز بهداشت امام حسن در مورخه 1400/3/3 راس ساعت 8 صبح از تمامی پرسنل شرکت تست PCR انجام شد که خوش بختانه 100% نتایج این تست منفی شد.

0 نظر

ارسال یک نظر لغو پاسخ

پر کردن فیلدهای *(ستاره دار) اجباری میباشد