دومين جلسه انجمن پخش قم در سال ٩٦

دومين جلسه انجمن پخش قم در سال ٩٦

دومين جلسه انجمن پخش قم در سال ٩٦

دومين جلسه انجمن پخش قم در سال ٩٦ شنبه ١٣٩٦/٢/١٦ در شرکت پارس خرم برگذار گردید.

دومين جلسه انجمن پخش قم در سال ٩٦

0 نظر

ارسال یک نظر لغو پاسخ

پر کردن فیلدهای *(ستاره دار) اجباری میباشد