عسل لیوانی دسته دار

عسل لیوانی دسته دار

توضیحات

عسل لیوانی دسته دار

این محصول پس از انجام عملیات تولید و بدون افزودن هرگونه ترکیبات شیمیایی، تولید و در لیوان های دسته دار شیشه ای و پلاستیکی با طراحی زیبا بسته بندی می گردد و می تواند به عنوان یک وعده مغذی مورد استفاده قرار گیرد