مربا هویج با بسته بندی پلاستیکی

مربا هویج با بسته بندی پلاستیکی

توضیحات

مربا هویج با بسته بندی پلاستیکی

این محصول پس از انجام عملیات تولید و بدون افزودن هرگونه ترکیبات شیمیایی، تولید و در بطری های pet با طراحی زیبا بسته بندی می گردد و می تواند به عنوان یک وعده مغذی مورد استفاده قرار گیرد