مریای شیشه ای زردآلو

مریای شیشه ای زردآلو

توضیحات

مریای شیشه ای زردآلو

این محصول پس از انجام عملیات تولید و بدون افزودن هرگونه ترکیبات شیمیایی، تولید و در بطری های شیشه ای با طراحی زیبا بسته بندی می گردد و می تواند به عنوان یک وعده مغذی مورد استفاده قرار گیرد