شکر 3 کیلویی عارف

شکر 3 کیلویی عارف

توضیحات

شکر 3 کیلویی عارف

این محصول از بهترین نوع شکر بسته بندی و در وزن های مختلف در اختیار مصرف کننده قرار گرفته است.